تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،50 صفحه،docx

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،50 صفحه،docx

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،50 صفحه،docx

این تحقیق در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا در 50 صفحه و در قالب ورد و شامل مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،معماری سرویس گرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار،معماری سرویس گرا، مدیریت فرایندهای کسب و کار،BPM،چرخه عمر و اجزای ،SOA،معماری سرویس گرا،معرفی معماری سرویس گرا ،معماري سرويس گرا  و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه  3

سرویس چیست؟  7

واسط مستقل از نرم افزار  9

معماری اطلاعات Information Architecture. 9

مدیریت محتوا 10

مدیریت دانش     10

آیا به معماری اطلاعات نیاز داریم ؟  10

فرهنگ جامع طراح   11

قابلیت ترکیب سرویس     14

مروری بر تحقیقات    16

معماری سرویس گرا چیست؟ SOA چیست؟  18

سرویس ها چیستند ؟  22

فواید SOA  برای مشتریان بانکها 27

SOA  و اوراق بهادار  28

تغییر معماری نرم افزاری بانک‌ها کافی است؟  29

SOA  در بانکداری اسلامی   30

تهدیدات مهاجرت به معماری سرویس گرا 31

معماری سرویس گرا چیست    32

نقل و انتقال (Tranport ) 41

رابطه بین BPM ، SOA و EA   47

منابع  48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

معماري سرويس گرا سبكي از سيستم هاي اطلاعاتي است كه بر اتصال سست، قابليت استفاده مجدد، تركيب پذيري، پنهان سازي پياده سازي داخلي و .. تاكيد داشته و شامل استانداردهاي soap, wsdl, bpel, uddi مي شود. از طرف ديگر چگونگي تغيير و تاثير جنبه هاي سازمانی (فرايندها، بانك هاي اطلاعاتي، زيرساخت) در مواجه با معماري سرويس گرا نياز به توجه بيشتر دارد.

چگونگي ارتباط معماري سرويس گرا با کسب و کار سازمان(خصوصا فرايندها) و تاثیر متقابل آنها جزو موضوعات جذاب و پرطرفدار سالهاي اخير بوده و دهها كتاب و تز دانشگاهي و صدها مستند فني نيز به اين موضوع پرداخته اند كه هركدام از زاويه اي قصد داشته اند ويژگيها و قالبي براي "معماري سرويس گرا سازماني" ارائه كنند{‌‍لینک 1‍‌‌‌‌‍} {لینک 2‍}. تقريبا اكثر این منابع تاثير SOA بر جنبه های دیگر سازمان(فرایندها، زیرساخت) را ناچیز دانسته و SOA را غالبا موضوعي "نرم افزاري" به حساب آورده اند. به عبارت واضح تر از ديدگاه آنان، "معماري سرويس گرا" بیشتر از حيث نتايج در لايه نرم افزاري نسبت به سبک های قبلی متفاوت بوده است. اين برداشت در طول سالهاي 2004 تا 2007 غالب بود و همانگونه كه گفته شد اكثر كتب و مستندات معتبر منتشر شده بر اين ديدگاه اعتقاد داشتند‍‌‌.

 

اما در كنار ديدگاه اول، به تدريج ديدگاه جديدتر و كامل تري نيز رشد يافت و در يكي- دو سال اخير بالغ  شد كه معتقد بود "معماري سرويس گرا" بخشي از پارادايم سرويس گرائي(Service-Orientation) است و اين پارادايم همانطور كه در لايه نرم افزارهاي كاربردي منجر به سبك "معماري سرويس گرا"(SOA) مي شود، در كسب و كار سازمان نيز مي تواند اثربخش بوده و "سازمان سرويس گرا" (SOE) را تعريف كند، همچنين در لايه زيرساخت منجر به "زيرساخت سرويس گرا"(SOI) شود. با اين تعريف جديد، پارادايم سرويس گرائي به سه شكل خود را نشان مي دهد:


دسته:

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،50 صفحه،docx

خرید آنلاین