جزوه بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،130 صفحه،docx

جزوه بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،130 صفحه،docx

جزوه بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،130 صفحه،docx

این جزوه در مورد بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت در 130 صفحه و در قالب ورد و شامل  بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت مالی،بودجه بندی سرمایه ای،مدیریت مالی،روشهاي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري،نرخ بازده حسابداري ،جيره بندي سرمايه اي ،مدیریت هزينه سرمايه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزينه سرمايه ،محاسبه نرخ هزينه سرمايه ،تعيين نرخ هزينه بدهيها ،نرخ سود سهام عادي،روش نرخهاي بازده تاريخي ،روش پيش بيني سود سهام ،روش استفاده از بتاي سهام ،هزينه سرمايهبودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک,بودجه بندی عملیاتی,ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی,روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی,اهداف بود و غیره می باشد.

فهرست

 

مقدمه. 4

اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 5

فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 5

تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 5

ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 6

وظايف مدير مالي: 6

تجزیه و تحلیل شرکت... 8

نتیجه گیری : 10

مخاطره مجموعه دارایی و پراكنده سازی یا متنوع ساختن داراییها 11

مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها 12

مراحل بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 13

روش‌های ارزیابی پروژه‌ها در بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 14

انواع تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 23

هدف بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 24

شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.. 24

ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از پروژه‌ها 24

گزینش یا انتخاب طرح مطلوب... 24

طبقه‌بندی طرح‌ها و انتخاب بهترین آنها 24

ارزیابی مجدد پروژه‌ها پس از تصویب... 25

تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 25

داده‌های لازم برای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.. 25

دو روش محاسبه خالص جریانات نقدی.. 26

محاسبه خالص جریانات نقدی.. 26

سایر روش‌های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.. 27

نرخ بازده حسابداری.. 28

درخت تصمیم گیری.. 28

سایر عوامل موثر بر تصمیمات بودجه بندی سرمایه. 29

شرایط اقتصادی : 29

سیاست‌های رشد: 29

ارزیابی مخاطره: 29

عوامل ادراکی.. 29

ریسک.... 30

بازده. 30

مفروضات رفتاری.. 30

اهميت بودجه‌بندي سرمايه‌اي.. 31

فرايند بودجه‌بندي سرمايه‌اي.. 31

تعريف بودجه‌بندي سرمايه‌اي.. 31

ويژگي‌هاي بودجه‌بندي سرمايه‌اي.. 31

مراحل بودجه‌بندي سرمايه‌اي.. 32

شاخص سودآوري.. 37

مفروضات اساسي اين روش عبارت است از : 38

معكوس دوره برگشت سرمايه. 38

- نرخ بازده حسابداري.. 39

توضیحات مدیر مالی در مورد بودجه بندی سرمایه ای.. 40

بودجه بندی سرمایه ای.. 41

فرایند بودجه بندی سرمایه ای.. 41

آشنایی با برخی از اصلاحات در بودجه بندی سرمایه ای: 41

ارزش فعلی مبلغی مشخص در آینده: 42

منابع: 42

مقدمه. 42

ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي.. 45

روشهای اجراي بودجه ريزي عملياتي.. 46

مراحل تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده به قرار زير است: 46

اهداف بودجه ريزي عملياتي.. 47

مكانيزم عملكرد سيستم.. 58

سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی در ایران. 62

بودجه ريزي عملياتي نياز توسعه. 72

نتيجه گيري.. 75

بودجه‌‏ريزي عملياتي.. 78

انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه. 79

قابل نظارت بودن بودجه. 79

ارتقاي بهره‌‏وري.. 80

فراهم شدن زمينه‌‏ها و بسترهاي اصلاح نظام اجرايي كشور. 81

چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي.. 90

منابع و مآخذ: 130

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه                    

ارزیابی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، تصمیم‌گیری در خصوص انواع سرمایه‌گذاری‌ها و انتخاب مناسب‌ترین پروژه، که در مجموع فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند، از مهم‌ترین مباحث در مدیریت مالی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری بلندمدت، مستلزم تخصیص مقادیر متنابهی وجه نقد است و همچنین منجر به ایجاد تعهدات بلندمدت می‌گردد که این امر با تصمیمات اساسی واحد انتفاعی که آثار آن در بلندمدت آشکار می‌شود، ارتباط می‌یابد. بنابرانی ضرورت دارد از روش‌های علمی و کاربردی مختلفی برای ارزیابی این گونه فعالیت‌ها استفاده شود.

در تصمیمات سرمایه‌گذاری، فعالیت‌هایی نظیر توسعه ظرفیت تولید، جایگزین نمودن و تعویض ابزار و ماشین آلات قدیمی تولیدف تغییر روش‌های تولید مانند مکانیزه نمودن آن، یا سایر تغییراتی که به لحاظ همگانی با شرایط محیطی، ضرورت می‌یابند، مدنظر می‌باشند

اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای

تنظیم برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می‌بخشد. بودجه‌بندی سرمایه‌ای در حقیقت برنامه‌ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه‌ای یک واحد انتفاعی پیش‌بینی می‌گردد.

بودجه بندی سرمایه‌ای، ابزار تصمیم‌گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی است

مخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می‌شوند به عنوان مخارج سرمایه‌ای شناخته شده و با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت‌ها، در فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه‌های سرمایه‌ای است که این امر، اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای را بیشتر می‌سازد، زیرا تجزیه و تحلیل یاد شده در تصمیم‌گیری و انتخاب مناسب‌ترین شیوه، اثر قابل توجهی دارد.

فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای

بودجه‌بندی سرمایه‌ای، فرایند ارزیابی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت و انتخاب مناسب‌ترین آنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه‌ها با استفاده از روش‌های علمی و کاربردی است. مخارج سرمایه‌ای برای این دوره بودجه برآورد و پیش‌بینی می‌گردد.

فرایندی بودن بودجه‌بندی سرمایه‌ای بدین مفهوم است، که، ابتدا اهداف می‌باید مشخص گردد، سپس میزان سرمایه‌گذاری‌ها باید تعیین شود در نهایت با استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای، مناسب‌ترین بدیل از نظر عملی بودن، اقتصادی بودن و سودآور بودن انتخاب گردد.

تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای

بودجه‌بندی سرمایه‌ای عبارت است از فرایند ارزیابی مخارج سرمایه‌ای، و انتخاب پروژه سرمایه‌گذاری که دستیابی به اهداف را تسهیل کند و بالاترین نرخ بازدهی را تأمین نماید و ارزش واحد انتفاعی را افزایش دهد

ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای

اغلب پروژه‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای، تخصیص منابع عمده‌ای را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، منابع مالی (وجوه نقد) زیادی باید در اجرای آن صرف و هزینه نمود.

تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می‌شود. زیرا پروژه‌های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یک سال دارند. همچنین هرچه عمر مفید پروژه‌ای طولانی‌تر باشد، پیش‌بینی درآمدها، مخارج یا صرفه‌جویی در مخارج آتی ناشی از آن مشکل‌تر می‌شود.

تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای بر تصمیم گیری کلی‌تری در مودر هدف‌‌ها و سیاست‌های بلندمدت واحد تجاری- تولیدی مبتنی است.

وظايف مدير مالي:

مديران مالي در راستاي هدف اصلي مديريت مالي، آن هدف را به هدفهاي آني تر و سهل الوصول تر ترجمه مي كنند. بر اين اساس وظايف مديران مالي از دو ديدگاه قابل بررسي است:

الف) وظايف مدير مالي از ديدگاه نقدينگي و سود آوري

ب) وظايف مدير مالي از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد.

وظايف مدير مالي از بعد نقدينگي شامل موارد زير است:

۱ – پيش بيني جريان نقدي

۲- تامين منابع مالي

۳- اداره جريان منابع مالي داخلي.

وظايف مدير مالي از بعد سودآوري شامل موارد زير است:

۱- کنترل هزينه

۲- قيمت گذاري

۳- پيش بيني سود

۴- اندازه گيري بازده مورد نظر.

وظايف مدير مالي از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد شامل موارد زير است:

۱ ـ مديريت دارائيها

۲ ـ مديريت منابع مالي

به طور کلي، مدير مالي اولا به عنوان يكي از تصميم گيرندگان واحدهاي اقتصادي در گروه مديران شركت براي حداكثر ساختن سود مشاركت دارد و ثانيا به عنوان كارشناس مسائل مالي مديريت مالي واحد تجاري را بعهده مي گيرد.

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادارو مخاطره بازده در بورس

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش موثری دارد آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روشهای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آنها است . بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را تقلیل داد و جلوی ضرر و زیان افراطی و ناشی گری حاصل از برآیند سرمایه گذاری را خنثی نمود . با توجه به سیاست های اخیر بورس اوراق بهادار در خصوص گسترش جغرافیایی و موضوعی بورس که در پی آن تالارهای متعدد منطقه ای در اقصی نقاط کشور ایجاد شده است یقیناً می طلبد که فرهنگ عامه سرمایه گذاری در بازار سرمایه تقویت گردد .

یکی از این عوامل موثر و تقویت کننده که به نوبه خود می تواند سبب تداوم رشد و توسعه بورس اوراق بهادار گردد و سر منشاء گفتمان بهتری در مدیریت نقدینگی جامعه و مبحث فاینانس شرکتها باشد، بدون تردید گسترش آموزش های مورد نیاز جهت انجام معاملات سودمند و در وهله بعد آموزشهای لازم در خصوص مهارت تحلیل گری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. زیرا هر اندازه که بینش و درک سرمایه گذاران و معامله گران در این زمینه ها افزایش یابد از رکودهای لحظه ای ، ترقی قیمت ها بصورت حبابی و واکنش های نابهنگام در

 

معاملات جلوگیری می کند و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات را تقویت می کند بلکه بازار را به سمت و سوی کارا بودن سوق خواهد داد . بدیهی است که این امر با افزایش انگیزش سهامداران ، رقم معاملات در بورس را نیز ترقی داده و از نظر حجم معاملاتی فاصله بورس ایران را با کشور های همردیف خود کاهش خواهد داد . با این مقدمه کوتاه مقاله حاضر بیان می دارد که در خصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایه گذاری در دارائیهای مالی در ادبیات مالی سه دیدگاه کلی وجود دارد که شامل روش بنیادین (Fundamental) روش چارتیست یا تکنیکال (Technical) و روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT) است که در ادامه این مبحث به آنها پرداخته می شود .

۱- روش بنیادین

در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین می گردد و هر اندازه اطمینان نسبت به کسب بازده بیشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن کمتر می رسد .

عوامل و متغیرهای متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان کشور بر روی قطعیت یا عدم قطعیت سود و نیز تغییرات قیمت دارائیهای مالی اثر می گذارد . به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده دارائیهای مالی تاثیر گذارد می پردازد . در این روش به منظور تحلیل گزینه های سرمایه گذاری در


دسته:

جزوه بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،130 صفحه،docx

خرید آنلاین