پاورپوینت، اصول نامزدی موفق،49اسلاید،pptx

پاورپوینت،ازدواج ومسایل آن،83 اسلاید،pptx

پاورپوینت،مشاوره قبل از ازدواج،87 اسلاید،pptx

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

پاورپوینت،ازدواج ومسایل آن،83 اسلاید،pptx

پاورپوینت،مشاوره قبل از ازدواج،87 اسلاید،pptx

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

پاورپوینت، تحلیل وروانشناسی دوران کودکی تا جوانی ،33اسلاید،pptx

پاورپوینت، اختلالات وبهداشت رواني كودك،49اسلاید،pptx

پاورپوینت، تحلیل وروانشناسی دوران کودکی تا جوانی ،33اسلاید،pptx

پاورپوینت، اختلالات وبهداشت رواني كودك،49اسلاید،pptx

پاورپوینت، تحلیل وروانشناسی دوران کودکی تا جوانی ،33اسلاید،pptx

پاورپوینت، اختلالات وبهداشت رواني كودك،49اسلاید،pptx

پاورپوینت، تحلیل وروانشناسی دوران کودکی تا جوانی ،33اسلاید،pptx

پاورپوینت، اختلالات وبهداشت رواني كودك،49اسلاید،pptx

پاورپوینت، اصول نامزدی موفق،49اسلاید،pptx

پاورپوینت،ازدواج ومسایل آن،83 اسلاید،pptx

پاورپوینت،مشاوره قبل از ازدواج،87 اسلاید،pptx

تحقیق- روانشناسی ازدواج و طلاق -صفحهdocx-33

کتاب انرژیهای نو و بیوگاز،392 صفحه،pdf

پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 80 اسلاید

پاورپوینت عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 62 اسلاید

پاورپوینت جستجوی خصمانه در هوش مصنوعي،pptx،در 43 اسلاید

پاورپوینت مسائل ارضای محدوديت در هوش مصنوعي،pptx،در 52 اسلاید

پاورپوینت عامل حل مسئله با جستجو در هوش مصنوعي،pptx،در 46 اسلاید

پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 80 اسلاید

پاورپوینت عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 62 اسلاید

پاورپوینت جستجوی خصمانه در هوش مصنوعي،pptx،در 43 اسلاید

پاورپوینت مسائل ارضای محدوديت در هوش مصنوعي،pptx،در 52 اسلاید

پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 80 اسلاید

پاورپوینت عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 62 اسلاید

پاورپوینت جستجوی خصمانه در هوش مصنوعي،pptx،در 43 اسلاید

پاورپوینت مسائل ارضای محدوديت در هوش مصنوعي،pptx،در 52 اسلاید

پاورپوینت عامل حل مسئله با جستجو در هوش مصنوعي،pptx،در 46 اسلاید

پاورپوینت مباني هوش مصنوعي و عاملهاي هوشمند،pptx،در 40 اسلاید

پاورپوینت جست و جوی آگاهانه و اکتشاف در هوش مصنوعي،pptx،در 92 اسلاید

پاورپوینت هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعی،pptx،در 160 اسلاید

تحقیق کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی،50 صفحه،docx

پاورپوینت کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی،pptx،در 142 اسلاید

پاورپوینت روش کاشت،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،pptx،در 78 اسلاید

پاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمان،pptx،در 278 اسلاید

تحقیق دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی،62 صفحه،docx

پاورپوینت دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی،pptx،در96 اسلاید

پاورپوینت دستگاه گردش خون و علل فشار خون ،pptx،در 82 اسلاید

پاورپوینت روانشناسي كودك و نیازهای عاطفی او،pptx،در 102اسلاید

پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان و برقگیر و اصول و ساختار آن،pptx،در 139 اسلاید

تحقیق تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان،178صفحه،docx

تحقیق تاسيسات الكتريكي و اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق،96 صفحه،docx

پروژه کارآموزی تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی،51 صفحه،docx

جزوه سیستم اطلاعاتی حسابداری،102 صفحه،docx

تحقیق سیستم اطلاعات در حسابداری،35 صفحه،docx

تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری،51 صفحه،docx

پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی،91 صفحه،docx

تحقیق بتن خود تراکم،58 صفحه،docx

پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهاي تدوين برنامه ريزي استراتژيك،pptx،در 107اسلاید

جزوه بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،130 صفحه،docx

تحقیق بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک،92 صفحه،docx

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار ،63صفحه،docx

تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا،50 صفحه،docx